PvdA

In 1970 lid geworden in mijn toenmalige woonplaats Rijswijk.

Waarom ben ik lid geworden?

 

Een vriend wist dat ik geïnteresseerd was in politiek en dat mijn ideeën wel dicht bij die van de PvdA lagen. Dus moest ik maar lid worden. Omdat ik dat met hem eens was, heb ik dat gedaan. De keuze voor de PvdA was ook ingegeven omdat ik vind dat een partij eerder moet proberen om wat van zijn ideeën te maken en niet als voornaamste streven moet hebben de ideeën zo zuiver mogelijk te vertolken of zetels moet willen veroveren zonder dat in echte macht om te willen zetten. Ik behoor dus tot het zondige ras van de reformisten om Joop den Uyl nog maar eens te citeren.

Activiteiten voor de PvdA

In 1975 ben ik verhuisd naar Zoetermeer. Daar ben ik acht jaar zeer actief geweest binnen de PvdA (afdelingsbestuur, afdelingsblad (de Rode Koker), in 1981 lid van de kandidaatsstellingscommissie, gewestelijk afgevaardigde).

In 1987 verhuisd naar Amersfoort.
Sinds 1990 is mijn voornaamste activiteit het eindredacteursschap van het afdelingsblad (PvdAktie) geweest. Ik heb een tijd lang de website van de PvdA Amersfoort via mijn persoonlijke homepage bij XS4ALL gehost.
Eind 2002 is mij gevraagd te kijken naar een website met meer mogelijkheden. Die is in juni 2003 online gegaan.
De website en het afdelingsblad wordt sinds het voorjaar 2003 in opdracht van het afdelingsbestuur beheerd door een redactieraad. Daarmee kwam (gelukkig) een einde aan vele jaren solo-werk.
Sinds september 2003 is het afdelingsblad een digitale uitgave geworden. De leden zonder internet-toegang krijgen een afdruk op papier.
In 2005 is besloten om toch weer naar een papieren uitgave te gaan. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om een kwaliteitsslag te maken.
Ook zijn we, in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, verhuisd naar een andere provider. Na de verhuizing hebben we de website geheel nieuw ingericht met o.a. het gebruik van een Content Management Systeem (joomla)

Inmiddels heeft het afdelingsbestuur voor een andere opzet voor zowel de website als het afdelingsblad gekozen waardoor ik daarvoor niet meer actief ben,

Ik ben nu niet veel meer dan een betrokken lid: ik bezoek vergaderingen en ik steek mijn handen wel eens uit de mouwen bij verkiezingscampagnes.

Links

 

Logo's

 

Als vingeroefening voor inkscape (een vector georienteerd Open Source programma) heb ik van een vrij slecht image de logo's die de PvdA gehad heeft in een beter hanteerbaar formaat omgezet.