Philips P880

De P880 was eind jaren 60 gemaakt door de Philips Frankrijk en positioneerde zich als een kleine wetenschappelijke computer. Klein hield in dat je met een steekwagen de computer kon verplaatsen....

De hardware en de systeemsoftware (OS e.d.) werden in Parijs ontwikkeld, de compilers zouden door ons in Rijswijk gedaan worden.

Omdat alles parallel moest gebeuren hebben we eerst een simulatiesysteem gebouwd plus een cross-assembler op de EL X8 die wij tot onze beschikking hadden. In Rijswijk zijn toen daarna de compilers gebouwd (alles vanaf scratch in assembler)

 • Fortran
 • RUG (een soort RPG)
 • Algol
  Van dat team maakte ik deel uit. We hebben met zijn vieren het globale technische ontwerp gemaakt (ontwerp van de data structuren als de symbol table en de tussencode). Daarna hebben we met zijn twee-en de vertaalfases van de compiler ontworpen en geimplementeerd.
 • ik heb toen ook nog een tweetal forse programma's gemaakt (in Algol op de EL X8).
  • Floyd
   Floyd was genoemd naar Robert Floyd die een artikel over Operator Precedence Grammars had gemaakt. Het programma accepteerde een syntax in BNF-notatie en produceerde de derivatie-tabellen. Iets waarvoor je nu Yacc of Bison gebruikt
  • PSALG
   PSALG stond voor Pseudo Algol compiler. Het accepteerde als input een Algol-programma en het produceerde naar keuze de tabellen en de tussencode voor een willekeurige compilerfase. Dit alles om parallel te kunnen testen aan de verschillende onderdelen.
   Het was natuurlijk geen full blown compiler. De errorafhandeling was zeer rudimentair (bij de eerste fout stopte het programma).