Over deze site

Deze site maakt gebruik van het Content Management Systeem cmsmadesimple. Dit CMS is bedoeld voor sites waarvan de inhoud niet te vaak wijzigt. Informatie kan gevonden worden op www.cmsmadesimple.org

De image-galleries worden lokaal op mijn Linux-systeem gegenereerd door een Perl-script jigl en vervolgens ge-uploaded naar de website. Een prettig script wat, zoals hier wel duidelijk is, goed naar je hand te zetten is.

In eerste instantie bestond de site uit losse HTML-pagina's. Omdat ik voor een site waar ik webmaster van ben een CMS (Joomla) ging invoeren wilde ik het ook voor mijn eigen site gebruiken. Joomla past niet in de diskruimte die ik beschikbaar heb. Daarom heb ik gezocht naar een wat eenvoudiger CMS.