Geschiedenis EL X8

De X8 was de opvolger van de X1. Deze computer was door het Mathematisch Centrum gebouwd nadat zij in de jaren vijftig een aantal andere computers gebouwd hadden w.o.
  • de ARRA (Automatisch Reken Relais Apparaat??).
    Een computer met relais.
  • de FERTA (Fokker Eerste Rekenmachine, type ARRA)
    Hier zijn de berekeningen voor de Fokker Friendship op gedaan.

De X1 was met transistors uitgevoerd. Ook uniek voor die tijd was dat de X1 interrupts kende: de computer hoefde niet te wachten op trage I/O.

Toen er meer bedrijven belangstelling voor de X1 bleken te hebben werd door de Nillmij, een verzekeringsmaatschappij, Electrologica opgericht.
De Nillmij was o.a. geinteresseerd voor zijn eigen administratie.
Eerst was Electrologica gevestigd in Amsterdam, later in Den Haag en Rijswijk.

De X1 was één van de eerste (de eerste??) computer waar een Algol-compiler voor beschikbaar was gemaakt o.a. door de latere professor Dijkstra.

De EL X8 was bedoeld als opvolger van de EL X1 en zou minstens 8 keer zo snel zijn als de X1. Vandaar de naam.

PS Ik had abusievelijk het Mathematisch Centrum onderdeel van de UvA gemaakt. Piet Beertema (de godfather van .nl, zie godfatherof.nl) was zo vriendelijk mij er op te wijzen dat het MC een zelfstandig instituut was.